Bron: www.internetbode.nl

 

 

“Mevrouw van Rooij heeft mij dikwijls een visje laten eten”

 

DE VROUWEN VAN DE VESTKANT

 

 

vestkant-1

 

 

BREDA – “Mevrouw Annie van Rooij heeft me dikwijls een visje laten eten,” vertelt Sjef van de Heijkant.

“Dan zat ik als kind op de stoep te spelen.”

 

“Sloot ze de winkel. Kwam ze naar buiten. En zei ze: “We sluiten. Vooruit voor jou een lekkerbekje, lekkere!”

Annie van Rooij van de Vestkant had veel humor. “Ze was erg goedlachs,” merkt Sjef op.

 

Door Rinie Maas.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Mevrouw Engelkamp was Hollands welvaren,” merkt een andere lezer op. “Op een dag was broeder Vincentius, die de voetbalclub SAB (Sint Anna Boys) tot aan zijn dood trouw bleef, de ramen aan het schilderen van de kweekschool. Dat was ook zijn taak. Ze noemden broeder Vincentius ook letterlijk ‘de schilder.’ Op een gegeven moment zie ik beiden met elkaar in gesprek. Kennelijk heeft mevrouw Engelkamp al haar blozende overtuigingskracht in de strijd geworpen. Want de andere dag zag ik dat ‘de schilder’ háár huisje aan de Vestkant in de verf zette. Dat ze ook het nieuws uit de parochie wist kon je in deze tijd niet anders dan van een viefe vrouw van de Vestkant verwachtten...”

 

 

Dappere moeders

Het is een van de vele reacties op de foto van de vrouwen aan de Vestkant van de oud-rechercheur Cas van Rooij. Kende hij eerst een drietal namen. Nu groeit de lijst, daar de foto digitaal door Nederland ‘reist,’ zienderogen. “De vrouwen van de Vestkant, allemaal dappere moeders!,” schrijft Jacques van de Pas. “De mensen die kritiek hebben op deze buurten van weleer hebben zich afgewend van de werkelijkheid. Die realiteit was: weinig inkomen. En veel kinderen om welopgevoed groot te brengen. De catechiste Juffrouw Montfoort en de haren hielpen daar wat bij.”

 

Mooie jongedame

Mevrouw van Os is een oud-bewoonster van De Vestkant. Ze herkent zich op de foto. Volgens de oud-recherchercheur uit ‘Limbabwe,’ Cas van Rooij, die met vakkennis de identiteit van de personen snel heeft achterhaald, waarbij hij ook nog iedereen een originele foto heeft bezorgd, heet ze voluit: Jet van Duuren-van Os. “Ik ben nu een oudere dame met een beperking,” schrijft ze. Toen de foto is gemaakt was ik een meid van 21 jaar. Ja, Jet is, blijkens de foto, een jongedame in de reisclub geweest. En een mooie!

 

Vestkant for ever!

 

Ad Crompvoet-Luijken uit Leersum heeft aangenaam verrast zijn moeder Nel Luijken-den Ridder op de foto zien staan. Neen hoor, hij hoeft de foto niet te kopen. Cas van Rooij heeft hem al naar hem toegescand. Eens als Vestkant 'een club,' dan een buurt 'for ever!' "De Bredase Bode werd mij toegestuurd. Want ik woon al 30 jaar niet meer in Breda," schrijft Ad. "Met deze vrouwen maakte moeder vele reisjes naar hartelust." En dat de catechisten erbij waren, zoals juffrouw Montfoort, Droste en Hopmans, om te kijken of de reis goed ging, spreekt voor zich!

 

Uit de Tolsteeg

De naam Nel-Luijken-Den Ridder ‘echoot’ nog even door. “Wat een leuk stukje over het reisgroepje in de Bode,” meldt Caroline Geraeds. “Wij hebben onze oma herkend. Haar naam is Nel Luijken-Den Ridder. Ze woonde in die tijd aan de Tolsteeg, maar ging altijd met dit groepje op reis. Op de foto staat ze tweede schuin onder juffrouw Montfoort. Dame met bril op, donker haar, donker jasje openhangend, licht jurk, hand op de buik en lachend. Helaas leeft oma niet meer. Ze zou nu 97 jaar zijn geweest.”

 

Nog zeven ontbrekende namen

Verhalend véél méér over de Vestkant in het boek “De Bredanaars - Standbeeldje voor Stadgenoten” dat bij Gianotten selexyz, Van Kemenade & Hollaers en Jan Bachman nog beperkt verkrijgbaar is. De namen van de vrouwen van de Vestkant die Cas van Rooij tot op heden volgens de onderstaande foto heeft achterhaald zijn de volgende:

 

Riet Zielinski-Van Duuren, Betje van Duuren, Annie van Rooij, mevrouw van de Zande, Jo Schepers-Helmer, mevrouw Engelkamp, mevrouw Dieckman (van de groentenboer Tommes Dieckman), Anna Dieckman, mevrouw Van den Broek, Betske Buis, mevrouw Marijnissen, mevrouw Van Zundert, mevrouw Klein, Mary Valk, Jo Roks, Mieke Valk, Miena van de Zande, Juffrouw van Montfoort (catechiste), Riet van Oers, To van Zundert, Nel Luijken-Den Ridder, Nel van Ham-Van Zundert, Martha van Zundert, Mie de Reut-Van Duuren, Jet van Duuren-Van Os. Er ontbreken nog zeven namen van de dappere vrouwen!

 

 

Een bijdrage van Rinie Maas en Cas van Rooij.

 

De Bredase Bode van zondag 18 november 2007

 

 

Index