Ingezonden berichten:

 

Momenteel geen berichten

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

DISCLAIMER

 

De website http://www.breda-en-omgeving.nl  stelt uitdrukkelijk dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de webmaster gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan over te nemen, te doen publiceren of anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Inzenders van artikelen worden geacht van de onderstaande regels op de hoogte te zijn. De redactie van deze site behoudt zich het recht voor uw artikelen, ingezonden stukken en/of brieven te redigeren en in te korten, indien zij daartoe aanleiding ziet. Elke inzender van een brief, artikel, reportage of wat maar ook blijft zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren indien zij daartoe aanleiding ziet. Ook artikelen waarin mensen obsceen bejegend worden en/of beledigd worden zullen in principe niet geplaatst worden. Mocht zulks toch geschieden doordat de redactie e.e.a. niet kan overzien blijft de geplaatste tekst te allen tijde de verantwoordelijkheid van de inzender, c.q. schrijver. Inzenders van artikelen, mededelingen e.d. worden geacht met deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Elke inzender vrijwaart de webmaster, c.q. redactie dan ook van verantwoordelijkheid aangaande de inhoudelijke kant van hun inzendingen. Over beslissingen van de redactie in deze kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Webmaster / Redactie van http://www.breda-en-omgeving.nl

 

 

 

stats count