Ingezonden berichten:

 

Het is maar dat u het weet:

 

 

Volgens de laatste peiling gaat de VVD richting 45 zetels.

Dat is voornamelijk te danken aan de minister-president, dier zeer rap van de tong, steeds en met volle overtuiging,

 het laatste nieuws rond het coronavirus op tv verkondigt.

Dit wekt bij velen zoveel vertrouwen dat er veel extra stemmen richting VVD zullen gaan.

 

Terwijl veel mensen er geen erg in hebben dat hij slechts dingen vertelt, die door deskundigen zijn voorgekauwd.

Veel mensen kunnen zo spreken, je hoeft hier geen politicus voor te zijn.

 

Hij lijkt de beste leider van de laatste jaren, maar dat is m.i. slechts schijn.

Kijk om u heen. De criminaliteitscijfers zijn schrikbarend!

 

De VVD wordt straks weer de grootste partij en alles wordt weer hetzelfde zoals het al was.

 

 

Maar dat willen de meeste Nederlanders niet!

 

Dus… hoe zal het weer gaan na de verkiezingen?:

 

Met de VVD op kop komen we steeds verder in ruwer vaarwater en het is logisch

 dat de volgende situaties weer een grote rol gaan spelen:

 

Onze regering luistert weer braaf naar die ‘zakkenvullers’ uit Brussel.

De islamisering breidt zich gewoon verder uit.

De criminaliteit loopt de spuigaten uit.

Steeds meer veroordeelden blijven gewoon op vrije voeten.

Mensen durven amper nog hun huis uit te komen, vooral als het donker is.

Het migratiebeleid rammelt langs alle kanten.

Het drugsbeleid is en blijft een puinhoop.

Er moeten veel meer politieagenten bijkomen, maar dat gebeurt gewoon niet.

Noem eens een land waar de straffen lager zijn dan in Nederland.

Ik ben er nog lang niet, maar zo is het even genoeg.

 

Conclusie:

 

Wij zitten straks wederom opgescheept met een ‘slappe-hap-regering’

We hebben andere mensen nodig in deze regering!

 

 

(C.W. – juni 2020)

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

DISCLAIMER

 

De website http://www.breda-en-omgeving.nl  stelt uitdrukkelijk dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de webmaster gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan over te nemen, te doen publiceren of anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Inzenders van artikelen worden geacht van de onderstaande regels op de hoogte te zijn. De redactie van deze site behoudt zich het recht voor uw artikelen, ingezonden stukken en/of brieven te redigeren en in te korten, indien zij daartoe aanleiding ziet. Elke inzender van een brief, artikel, reportage of wat maar ook blijft zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren indien zij daartoe aanleiding ziet. Ook artikelen waarin mensen obsceen bejegend worden en/of beledigd worden zullen in principe niet geplaatst worden. Mocht zulks toch geschieden doordat de redactie e.e.a. niet kan overzien blijft de geplaatste tekst te allen tijde de verantwoordelijkheid van de inzender, c.q. schrijver. Inzenders van artikelen, mededelingen e.d. worden geacht met deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Elke inzender vrijwaart de webmaster, c.q. redactie dan ook van verantwoordelijkheid aangaande de inhoudelijke kant van hun inzendingen. Over beslissingen van de redactie in deze kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Webmaster / Redactie van http://www.breda-en-omgeving.nl

 

 

 

stats count