De oude toegangspoort

 

 

De oude toegangspoort die de oude tramlijn afsluit is geplaatst na de opheffing van de tramlijn. De tramlijn Hoogstraten-Rijsbergen werd aangelegd in 1898/1899. Op 1 september 1899 reed de eerste tram van Hoogstraten naar Rijsbergen. Men kon toen vier keer per dag van Hoogstraten naar Rijsbergen, later in 1920 werd dat maar twee keer. Een retourtje 1e klas van Hoogstraten naar Rijsbergen kostte toen Bfr. 2,20.

 

De tram diende overwegend voor goederenvervoer. Op 7 oktober 1934 werd de dienst opgeheven en in 1936 werden de rails opgebroken. De gemeente Rijsbergen nam de grond van het tracé over voor ƒ 600 per ha. En liet er een fietspad aanleggen dat in de jaren 70 werd verhard. Achter de bewuste toegangspoort bevindt zich het landgoed van de familie Dupret uit Brussel. De familie woonde toen in het kasteeltje dat aan de Strijbeekseweg staat. De tramlijn liep dwars door het landgoed naar de Strijbeekseweg. Op het landgoed stonden quarantainestallen waar het vee dat de grens over moest enige tijd in moest verblijven. Deze quarantainestallen staan er volgens mij nog steeds, maar in zeer vervallen toestand. Op het landgoed staat thans een zeer groot landhuis omgeven door een gracht. Over de bouw daarvan door een ‘Hollander’ is veel te doen geweest. Hij zou zich een stuk grond toegeëigend hebben dat niet van hem was en een weggetje afgesloten hebben waarover een wandelpad liep. Zie hiervoor diverse artikelen in de Hoogstraatse Maand.

 

 

Aldus, Jan Bastiaansen – Rijsbergen.

 

29 juli 2008

 

 

 

image044

 

De oude toegangspoort

 

 

 

 

De onderstaande bebouwing is te vinden achter de oude (gesloten!) toegangspoort:

 

 

 

Meerle_Dupret_2

 

 

 

 

Meerle_Dupret_3

 

 

 

 

Meerle_Dupret_5

 

 

 

 

Meerlel_Dupret_4

 


 

 

 

Ga weer terug naar: Het Fietspad langs de Mark

 

 

29 juli 2008

 

Home