Foto’s-Dongen-Deel 1

 

 

sprang-capelle-6 001

 

Eindsestraat

(Foto: 20 augustus 2010)

 

 

 

Dongen is een plaats en gemeente in de provincie Noord-Brabant.

De gemeente telt 25.487 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 29,73 km2 (waarvan 0,38 km2 water).

 

 

 

 

kerk van dongen

 

Laurentiuskerk van Dongen

(Foto: juni 2007)

http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Dongen,_Gasthuisstraat_1_-_Laurentius

 

 

 

 

 

Dichtgetimmerde Sint Josephkerk

(Foto: juni 2007)

(gesloopt)

http://www.reliwiki.nl/index.php/Dongen,_Sint_Josephstraat_116_-_Joseph_(1907_-_2001)

 

 

 

Geschiedenis in het kort:

 

De eerste bewoners van Dongen woonden op donken, hooggelegen zandruggen temidden van veen- en of kleigebieden.

Het riviertje waaraan Dongen ontstond werd, zoals veel rivieren, de Aa genoemd en zo ontstond de benaming “Donken aan de Aa” of “DonkAa.”

Hieruit ontstond uiteindelijk de naam Dongen voor de plaats en Donge voor het riviertje, dat uitmondt bij Geertruidenberg in de Amer, een vertakking van de Maas.

 

Historisch gezien was de lederindustrie belangrijk voor Dongen.

Het belang van deze industrie klinkt nog door in de namen van belangrijke instanties.

 

 

 

molen van dongen

 

De windmolen van Dongen: “Koningin Wilhelmina” – Windmolenweg 14

(Foto: juni 2007)

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=513

 

 

 

 

IMG_4865

 

Idem, op 25 juni 2013

 

 

 

 

zicht op kapel zusters

 

Zicht op de kapel van de Zusters Franciscanessen

(Foto: juni 2007)

http://reliwiki.nl/index.php?title=Dongen%2C_Hoge_Ham_25_-_Mariaoord/St_Joseph

 

 

 

Ligging:

 

Dongen is een gemeente in Midden-Brabant, langs de rivier De Donge met het landelijk gelegen dorp 's-Gravenmoer

en de groene kernen Klein-Dongen en Dongen-Vaart.

Dichtbij Rijen.

 

De gemeente ligt via diverse groene routes op fietsafstand van De Efteling, de Loonse en Drunense Duinen, de Beekse Bergen

 en grotere dorpen als Oosterhout en steden als Breda en Tilburg.

 

 

 

 

watertoren van dongen

 

De watertoren van Dongen

(Foto: juni 2007)

www.watertorendongen.nl

 

 

 

 

zicht in biezen

 

Zicht in Biezen

(Foto: juni 2007)

 

 

 

Bezienswaardigheden:

 

Het belangrijkste culturele gebouw heet De Cammeleur.

 

Gemeentehuis Dongen

Laurentiuskerk

Dongha museum

 

 

 

 

nieuw gedeelte gemeentehuis

 

Nieuw gedeelte van het gemeentehuis

(Foto: juni 2007)

www.dongen.nl

 

 

 

 

oud gedeelte gemeentehuis

 

Oud gedeelte van het gemeentehuis

(Foto: juni 2007)

 

 

 

De geschiedenis van de Gemeente Dongen:

 

De oudste vermelding van Dongen is gevonden in een akte uit 1281.

In dat jaar leende Willem van Hoorne en Altena, heer van Loon op Zand, een deel van het huidige grondgebied van Dongen aan Wouter Volckaert.

Ten oosten van rivier de Donge stichtte in 1287 dezelfde Willem de afzonderlijke heerlijkheid Dongen op.

Beide delen van Dongen kwamen in de daaropvolgende eeuw in handen van Willem van Duvenvoorde.

Hij verkocht in 1350 zijn woning en landerijen aan zijn dochter Beatrijs en haar man Roelof van Dalem,

 die daarmee de eerste Heer en Vrouwe van het ‘Heerlijckheid Dongen’ werden.

De naam “Dongen” is ontstaan uit “Donk-Aa.”

Een donk is een zandige ophoping in een moerassig gebied.

Met Aa wordt het riviertje bedoeld dat langs zo’n donk stroomde.

 

De ligging van Dongen en ’s-Gravenmoer is van grote invloed geweest op hun geschiedenis.

De dorpen ondervonden voortdurend ernstige overlast van de langstrekkende legers.

In juni 1672 werden Dongen en ’s-Gravenmoer gedeeltelijk platgebrand door een Franse legerbende.

 

 

 

 

zicht in hoge ham

 

Zicht in de Hoge Ham

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

aurora

 

Café-Restaurant “Aurora” – Kerkstraat 43

(Foto: juni 2007)

www.auroradongen.nl

 

 

 

Verschillende dorpen:

 

Dongen en ’s-Gravenmoer zijn zeer verschillende dorpen.

‘s-Gravenmoer is een typisch landelijke gemeente en Dongen geïndustrialiseerd en grotendeels volgebouwd.

Ook is ‘s-Gravenmoer meer op het noorden georiënteerd en voornamelijk protestant.

Dongen daarentegen is meer Brabants en overwegend katholiek.

De grens tussen de dorpen vormde lange tijd de grens tussen Holland en Brabant.

Op 1 januari 1997 werden Dongen en ’s-Gravenmoer samengevoegd tot één gemeente.

De demarcatielijn, die al sinds 1287 bestond, verdween.

Een demarcatielijn werd vastgesteld bij een wapenstilstand en geen der partijen mocht deze lijn overschrijden.

Wellicht staat het geruisloos verdwijnen van de demarcatielijn symbool voor een goed verlopende bestuurlijke samenvoeging van beide gemeenten.

 

 

 

 

ingang klooster zusters franciscanessen

 

Hoofdingang klooster van de Zusters Franciscanessen (1) – Hoge Ham

(Foto: juni 2007)

http://reliwiki.nl/index.php?title=Dongen%2C_Hoge_Ham_25_-_Mariaoord/St_Joseph

 

 

 

 

BILD0256

 

Hoofdingang klooster van de Zusters Franciscanessen (2) – Hoge Ham

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

ing bank

 

Pand van de ING-bank – Hoge Ham

(Foto: juni 2007)

 

 

 

Opbouw:

 

Lintbebouwing:

 

Dongen is gegroeid uit twee kernen - rond de Heuvel en de Kerkstraat - en een ontginningsas.

De ontginningsas is het lint van waaruit de omliggende grond is ontgonnen en bebouwd.

De as begint op de Lage Ham en loopt door tot de Uiterste Stuiver.

Aan beide zijden van de ontginningsas stonden boerderijen.

Langzamerhand werden de open plekken opgevuld met woningen.

Op oude kaarten is goed te zien hoe de lintbebouwing er uit zag.

Ooit was Dongen door deze karakteristieke bebouwing het meest langgerekte dorp van Nederland.

De boerderijen in het centrum zijn grotendeels verdwenen, maar het lint is er nog steeds.

Het is ruim vijf kilometer lang en wordt gevormd door de Lage Ham, Hoge Ham, St. Josephstraat, Vennen en Eindsestraat.

Doordat het lint aan één kant is doorgetrokken, zijn Klein-Dongen en Vaart ontstaan.

 

 

 

 

 

villa-1

 

Villa aan de Hoge Ham 122

(Foto: juni 2007)

https://www.monumenten.nl/monument/52803

 

 

 

 

BILD0202

 

Villa Vredeoord - Hoge Ham 124

(Foto: 12 juli 2012)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Ham_124

 

 

 

 

Kernen:

 

Er was al vroeg bebouwing in de kernen rond de Heuvel en de huidige Kerkstraat.

De huizen werden gebouwd op een smalle zandrug, een uitloper van de Drunense Duinen.

De zandrug was een uitgezochte plaats om te bouwen.

De huizen stonden hoog en droog, er was voldoende drinkwater en er waren vruchtbare akkergronden en uitgestrekte weiden.

Bovendien lagen er in de nabijheid veengronden om turf te steken.

Dit werd gebruikt als brandstof.

Een eigen gebedshuis had een groot aandeel bij het ontstaan van de dorpskom.

De eerste kapel werd in, of misschien al vóór de twaalfde eeuw gebouwd.

Op deze plek staat nu de Protestantse kerk.

Binnen het schip van de huidige kerk liggen de funderingen van die eerste kapel.

De kerk werd rond 1450 over de kapel heen gebouwd.

Toen deze klaar was, is de kapel afgebroken.

 

Voorheen kwamen op de Heuvel de oude weg van Breda naar ‘s-Hertogenbosch en die naar Oosterhout samen.

Later werd een brug gebouwd, de Heuvelbrug.

Het nog bestaande driehoekige pleintje was in de Middeleeuwen een verzamelplaats voor het vee van omliggende boerderijen.

De huidige Heuvelstraat, Gerardus Majellastraat en Tramstraat heetten vroeger Oude Baan.

Tegenwoordig heet alleen het laatste stuk nog zo.

 

 

 

 

lage ham 1

 

Lage Ham 1

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

hoge ham 121

 

Hoge Ham 121

(Foto: juni 2007)

 

 

 

Nijverheid:

 

In de 17e eeuw was landbouw de belangrijkste bron van inkomsten voor de bevolking van Dongen.

Later vond in het dorp de fabricage van waterlaarzen en pantoffels plaats.

In deze nijverheid lag de grondslag van de lederindustrie, die vooral in de 19e eeuw enorm toenam.

Het merendeel van de beroepsbevolking verdiende met deze nijverheid de kost.

Na de Tweede wereldoorlog nam dat af, maar nog steeds is een groot aantal looierijcomplexen in Dongen.

 

De in Dongen gevestigde congregaties van de zusters Franciscanessen van Dongen en de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

 gaven les aan de kweekschool.

Leden van de congregaties, maar ook talloze leken haalden hier hun onderwijsbekwaamheid.

 

In ’s-Gravenmoer was de turfhandel lange tijd het belangrijkste middel van bestaan.

De moeren werden uitgegraven om er met schepen bij te komen.

Zo konden de gedolven turven worden ingeladen om ze naar Holland en Zeeland te vervoeren.

In de loop van de 17e eeuw raakten de turfgronden echter uitgeput en de inwoners begonnen met hooihandel.

Hoewel het hooi uit ’s-Gravenmoer zeer bekend en zeer gevraagd was, had het dorp weinig welvaart.

De opbrengst van de landerijen dekte nauwelijks de lasten.

Een andere bestaansbron was de scheepsvaart.

Er woonden dan ook veel schippers.

De werf heette Geubels, naar de kleine platbodemschepen die turf en hooi vervoerden.

 

 

 

 

 

voorm leerlooierij kerkstraat 33

 

Voormalige leerlooierij – Kerkstraat 33

Nu Dongha Museum

(Foto: juni 2007)

http://delooierij.nl/

 

 

 

 

 

de moer 026

 

Bord tegen het museum

(Foto: 28 oktober 2009)

 

 

 

 

IMG_3955

 

De Looierij (Historie-Ambacht-Kunst) – Kerkstraat 33

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

BILD0196

 

 Voormalige? leerlooierij “Gerba Windsor” (1) – Hoge Ham

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0198

 

Voormalige? leerlooierij “Gerba Windsor” (2) – Hoge Ham

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

Landschap:

 

Donken:

 

De eerste bewoners van Dongen woonden op donken.

Dit waren hooggelegen zandruggen temidden van veen- of kleigebieden.

De donken bevonden zich op de plaats van de huidige kern van Dongen.

Hun bestaan klinkt nog door in namen als Heuvelstraat, Stoomberg, huize Overdonk en wandelpark De Bergen.

In de Middeleeuwen werd het landbouwgebied rond de donken uitgebreid.

De grond werd bemest en daardoor opgehoogd waardoor een humusrijke bovengrond ontstond.

Het veengebied ten noordoosten van Dongen werd in 1300 aan verveners verkocht.

De ontvening ging door tot in de 16e eeuw en bepaalt het uiterlijk van het huidige landschap.

 

 

 

 

 

watertje langs lage ham

 

De Donge langs de Lage Ham

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

de looiersbeurs

 

De Looiersbeurs (1) – Hoge Ham

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

BILD0238

 

De Looiersbeurs (2) – Hoge Ham

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

Slagenlandschap:

 

Rond Dongen en ‘s-Gravenmoer is op een aantal plaatsen nog het oude slagenlandschap te herkennen.

Maar vooral op oude kaarten is dat landschap duidelijk te zien.

Vanaf de ontginningsas werden in het veengebied kaarsrechte afwateringssloten gegraven op korte afstand van elkaar.

Daardoor werd het landschap verdeeld in stroken.

Door grootscheepse ruilverkaveling is het slagenlandschap grotendeels verdwenen.

Op een luchtfoto is nog iets van het slagenlandschap te zien.

In de nieuwere wijken is het niet meer gebruikt.

 

 

 

 

voorm leerlooierij achterhuizen

 

Voormalige leerlooierij in de Achterhuizen

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

zicht in geer

 

Zicht in de Geer

(Foto: juni 2007)

 

 

 

De Donge:

 

Het riviertje De Donge vormt de verbinding tussen Dongen en ’s-Gravenmoer.

In een ver verleden had het riviertje nog geen eigen naam en werd het de ‘Aa’ genoemd, zoals bijna alle riviertjes.

De rivier passeerde enkele donken.

Daardoor ontstond de naam “Donken aan de Aa,” ofwel “DonkAa.”

Hieruit ontstond de naam “Dongen” en werd de rivier later De Donge genoemd.

De Donge bracht welvaart met zuiver drinkwater en de snelle stroming die aandrijfkracht voor de watermolens produceerde.

Later werd de rivier gebruikt om huiden in schoon te spoelen.

 

 

 

 

 

prot

 

Protestantse Kerk aan de Kerkstraat

(Foto: juni 2007)

https://reliwiki.nl/index.php/Dongen,_Kerkstraat_56_-_Oude_Kerk

 

 

 

IMG_3952

 

Zicht in de Kerkstraat

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

ruine middenschip-1

 

Ruïne middenschip van de Protestantse Kerk (1)

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

ruine middenschip-2

 

Ruïne middenschip van de Protestantse Kerk (2)

(Foto: juni 2007)

 

 

 

 

IMG_3943

 

Ruïne middenschip van de Protestantse Kerk (3)

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

de moer 035

 

Zicht op de Protestantse Kerk

(Foto: 28 oktober 2009)

 

 

 

 

IMG_3950

 

Zicht op de Protestantse Kerk

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

de moer 032

 

Toegangspoort t.p.v. ruïne Protestantse Kerk

(Foto: 28 oktober 2009)

 

 

 

 

IMG_3944

 

Toegangspoort t.p.v. ruïne Protestantse Kerk (nu met hekwerk)

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

IMG_3946

 

Detail van het middenschip – Ruïnekerk – Dongen

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

IMG_3949

 

Entree Protestantse Kerk

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

Zandverstuiving:

 

Dongen heeft een uniek natuurgebied in de bebouwde kom, de zandverstuiving De Bergen.

Dit gebied vormde vroeger een geheel met de Loonse en Drunense Duinen.

Het is eigenlijk een zandverstuiving, maar door de intensieve bebouwing rond het gebied heeft de wind er weinig grip meer op

en is er van verstuiving geen sprake meer.

Het kost de gemeentelijke plantsoendienst de nodige moeite om het zand onbegroeid te laten.

(Teksten: Wikipedia)

 

 

 

 

sprang-capelle-6 002

 

WIAN – Tuindecoraties – Fazantenweg 7

(Foto: 20 augustus 2010)

 

 

 

 

loon-op-zand 273

 

Hoge Ham 68 (1)

(Foto: 3 oktober 2011)

 

 

 

 

BILD0246

 

Hoge Ham 68 (2)

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

loon-op-zand 276

 

Café Gasterij Den Hamse Bok – Hoge Ham 45

(Foto: 3 oktober 2011)

www.hamsebok.nl

 

 

 

 

IMG_3904

 

Kardinaal van Rossumstraat 2

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

IMG_3906

 

Kardinaal van Rossumstraat 6

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

IMG_3907

 

Kardinaal van Rossumstraat 8

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

IMG_3912

 

Woningen in de Kardinaal van Rossumstraat

(Foto: 22 mei 2013)

 

 

 

 

loon-op-zand 290

 

Zicht in de Kardinaal van Rossumstraat

(Foto: 3 oktober 2011)

 

 

 

 

 

loon-op-zand 270

 

Plaatsnaambord Klein Dongen

(Foto: 3 oktober 2011)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein-Dongen

 

 

 

 BILD0148

 

Café-Zaal De Gouden Leeuw – Sint Josephstraat 107

(Foto: 12 juli 2012)

www.goudenleeuwdongen.nl

 

 

 

 

BILD0150

 

Galerie Victor Benckhuijsen – Sint Josephstraat 121

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0152

 

Sint Josephstraat 123 en 125

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0156

 

De spits van de Sint Josephkerk – Hoek: Hoge Ham / Sint Josephstraat

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0159

 

Sint Josephstraat 135

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0161

 

Dafnino Kidswear – Hoge Ham 172 en

Bloembinderij John Flora – Hoge Ham 170

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0163

 

De Harense Smid – Hoge Ham 168

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0164

 

't Bonbonneke‎ - Hoge Ham 166C,

Appie Roeland Transport‎ - Hoge Ham 166E en

Yoor Fashion‎ Dameskleding - Hoge Ham 166B

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0167

 

Hoge Ham 164

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0169

 

Winkelblok aan de Hoge Ham, o.a. Bruna

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0171

 

Schoenenreus – Hoge Ham 159

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0172

 

Looiersplein (1)

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0177

 

Looiersplein (2)

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0175

 

Tramstraat

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0179

 

HEMA – Hoge Ham 153

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0181

 

Modehuis Young Classic Damesmode – Hoge Ham 141 en

Eetcafé-Pizzeria Alanya – Hoge Ham 139

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0184

 

De Gouden Ballon – Van Stokkom – Juweliers – Hoge Ham 146

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0187

 

Kruidengilde Beex (drogisterij) – Hoge Ham 138 en

Finis Bloembinderij – Hoge Ham 136

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0192

 

Stichting Richting – Hoge Ham 133

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0194

 

Accountantskantoor Binnekamp-Assurantiën – Hoge Ham 128

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0206

 

PURE – Bodyfashion – Lingeriewinkel – Hoge Ham 107

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0208

 

Chinees Restaurant Nieuw China – Hoge Ham 105

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0211

 

Gasthuisstraat

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0212

 

Fascino Kappers – Hoge Ham 93A

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0215

 

Rabobank – Hoge Ham 89

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0216

 

Aarts Administratie & Advies – Hoge Ham 104

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0219

 

Parochiecentrum – Hoge Ham 84

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0221

 

Van den Bosch Makelaars – Monseigneur Poelsstraat 1A

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0222

 

Plugro Sport – Tennis Center – Hoge Ham 61

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0225

 

Drukkerij Leijten – Hoge Ham 80-82

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0241

 

Idem

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0227

 

Jongerencentrum De Poort – Gasthuisstraat 3

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0228

 

Gasthuisstraat

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0233

 

Gasthuisstraat 7 en 9

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0235

 

Eetcafé Janssen & Janssen – Hoge Ham 59

(Foto: 12 juli 2012)

www.eetcafejanssenenjanssen.nl

 

 

 

 

BILD0237

 

Hoge Ham 55

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0242

 

Hoge Ham 72

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0247

 

Hoge Ham 70

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0249

 

Hoge Ham 64 en 66

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0254

 

Hoge Ham 48

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0258

 

Cambreurcollege – Bolkensteeg 9

(Foto: 12 juli 2012)

www.cambreurcollege.nl

 

 

 

 

BILD0260

 

Cambreurcollege – Mgr. Schaepmanlaan 13

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0262

 

Vijver: Monseigneur Schaepmanlaan / Minister Aalberselaan

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0264

 

Monseigneur Schaepmanlaan

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0266

 

V.V. Dongen – Procureurweg 2

(Foto: 12 juli 2012)

www.vvdongen.nl

 

 

 

 

BILD0268

 

Appartementencomplex – Minister Goselinglaan / Minister Loeffstraat

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

BILD0270

 

De splinternieuwe Jan Mertenslaan

(op het eind stond de Sint Josephkerk)

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

Mijn indruk van Dongen: Meestal kwam ik niet verder dan de Heuvelstraat, alwaar mijn oudste broer in het tehuis “Overdonk” verbleef. Doch, dat ligt toch wel vrij vooraan in Dongen. Aangezien dat meestal op een zondag was, leek het voor mij destijds een saai en uitgestorven dorp. Nu op een doordeweekse dag was het wel ‘effe’ anders. Dongen is veel groter en drukker dan ik aanvankelijk dacht. Dat niet alleen, maar er zijn veel bezienswaardigheden te vinden aldaar. Ik ben eerst even foto’s gaan maken van de molen en de watertoren en daarna vervolgde ik mijn weg via de Lage Ham en Hoge Ham naar het centrum. De Hoge Ham is duidelijk de voornaamste straat in Dongen. De straat – overigens ook vrij lang – staat vol met monumentale gebouwen en je komt bijna niet uitgefotografeerd. Hoe verder de Hoge Ham in hoe drukker het ook gaat worden. Er is een compleet winkelcentrum aanwezig zo tegen het eind van deze straat en wel aan de rechterzijde. Gezien het flinke inwoneraantal van zo’n 25.000 stuks is dat ook wel nodig, lijkt mij. Dongen bewandel je niet zo maar even. Er zijn heel veel straten achter de Hoge Ham, alwaar ook veel oude panden instaan. Het kostte me de hele middag om het een en ander te zien en had na afloop bijna blaren op mijn voeten en heb de indruk dat ik nog zeker wel wat heb overgeslagen. Maar dat komt de volgende keer wel. Het hoogtepunt van mijn wandeling vond ik ongetwijfeld de Protestantse Kerk aan de Kerkstraat. Het is een prachtige oude kerk maar… deze is min of meer in tweeën gesplitst. Het middenschip is slechts een ruïne. Te lezen, uit een van bovenstaande omschrijvingen, zou die ruïne een voormalige kapel zijn, waaromheen de nieuwe kerk is gebouwd. Mijn vraag blijft dan nog: waarom hebben ze deze ruïne dan laten staan? Doch, zo als het er nu uitziet heeft het heel iets mystieks. Laten staan alstublieft! Ik vind het een zeer unieke situatie en een bezienswaardigheid ten top. Nog een opvallend verschijnsel aan de ligging van Dongen is het feit dat Tilburg al zowat vastligt aan Dongen. “Waar is dat toch allemaal voor nodig?,” vraag ik me wel eens af. Nu ik Dongen zo eens heb bekeken zijn die Tilburgers er wel achter. Met het opslokken van Dongen in de nabije toekomst hebben ze eindelijk ook wat bezienswaardigheden. Doch, ik hoop dat die samensmelting nog lang op zich zal laten wachten. Op een later tijdstip rijd ik nog met mijn fiets naar een andere kant van het dorp en begin van daaruit een wandeling. Op die manier krijg ik toch van lieverlede toch alles nog ’n keer op beeld. Nu nog even een bekende situatie uit het verleden: als je in de jaren vijftig van de vorige eeuw van Breda naar Dongen fietste had je een hele mooie binnendoorweg. Die begon in Teteringen ter plaatse van het Cadettenkamp. Deze weg is er nog steeds. Gelukkig is dit fietspad reeds jaren verhard. Zodra je op dit fietspad kwam was er ook ineens een doodse stilte. Je hoorde slechts nog de natuurlijke omgevingsgeluiden. Dat fietspad liep in een ruk door tot aan Dongen toe. Je had toen twee oversteken en dat waren de toen nog niet drukke Hoevestraat en de Vijf Eikenweg. Daarna vervolgde je je weg dwars door de bossen en kwam dan ter plaatse van de brug over het Wilhelminakanaal uit en je was in Dongen. De snelweg van Breda naar Utrecht was er toen nog niet. Deze prachtige fietsroute wordt al jaren onderbroken door deze snelweg en je moet nu bijna ’n kilometer omrijden om het vervolg te vinden en het kabaal van verkeersgeluid is helaas ‘niet van de lucht.’ Maar toch, het grootste gedeelte is gelukkig nog intact gebleven. Nu nog even een ander opvallend verschijnsel. De Steenovensebaan (Ketenbaan) vanaf de Vijf Eikenweg, die eindigt op de Dongenseweg, is vanaf dit jaar afgesloten voor alle verkeer, behalve fietsers. Er staat aan het begin van de weg een verkeersbord met het bekende witte vlak met rode ronde rand. Er staat onder wel aangegeven: behalve plaatselijk verkeer. Niemand, maar dan ook niemand trekt hier zich wat van aan en het is nog steeds zo druk als anders. Het is en blijft gewoon een echte sluiproute voor automobilisten. Als hier ’n keer gepatrouilleerd wordt door de politie, zouden ze aardig wat ‘centjes’ kunnen ‘opstrijken.’ Het plaatsen van dit verkeersbord is mijns inziens zinloos geweest (zie foto hieronder).

 

 

groep-19 001

 

(Foto: 12 juli 2012)

 

 

 

 

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 1

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 2

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 3

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 4

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 5

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 6

Ga terug naar: Foto’s-Dongen-Deel 7

 

 

 

 

Foto’s: Kees Wittenbols ©

 

Juni 2007

 

Ga naar foto’s van dorpen rond Breda

 

 

 

 

 

stats count