Vroeger Deel 10

 

Door M. Kuypers.

 

 

De oorlog

 

 

Dit verhaal geeft flitsen van wat er in de vorige eeuw achter de schermen plaatsvond vóór en gedurende de oorlog en indrukken van de zogenaamde ‘vredestijd’ daarna, in de wandel genoemd: de periode van de koude oorlog.

 

Ik heb de oorlog meegemaakt als student op een internaat, had dus een beschermd leven. Radio hadden we niet, een krant ook niet, we zaten met onze neus in de boeken en hadden geen idee van wat er buiten aan de gang was. Geruchten waren er altijd, meer niet. Eerst zoveel jaren na de oorlog werd het eindelijk duidelijk, wat er zich gedurende die periode van geweld op de achtergrond heeft afgespeeld. Zo is het tegenwoordig meer dan genoeg bekend dat Engeland onmogelijk een einde had kunnen maken aan de gevolgen van die brutale mensenverachtende overvallen van de Nazi-bendes op de bezette gebieden.

 

Dank zij de Amerikanen konden de Duitsers in de eerste wereldoorlog verslagen worden. De Engelsen en de Fransen waren daartoe niet in staat. Het hele front was vastgelopen in de beruchte loopgravenoorlog. Ook de tweede wereldoorlog kon gewonnen worden dank zijn de grootse inzet van Amerika. Dit wordt tegenwoordig al te gemakkelijk vergeten. De Duitsers waren helaas overweldigend goed, dwz meedogenloos. Willen we de toestand enigermate begrijpen, dan dienen we over de grenzen te kijken.

 

Het was internationaal een onontwarbaar kluwen van bondgenoten, bedrog en verraad. Hitler had luidkeels gebruld, een einde te maken aan het communisme, en ‘bewees’ dit, door communisten op grote schaal te arresteren en af te voeren naar concentratiekampen en ook door inzet van Duitse strijdkrachten in Spanje, waar Generaal Franco met de communisten niet klaar kon komen. Franco wordt sindsdien altijd een fascist genoemd. Door wie? Door alles en iedereen die rood gekleurd is. De verrotte Nederlandse pers heeft in deze ook altijd rustig meegespeeld.

 

 

generaal franco wiki

 

Generaal Franco

 

 

Even zo vlot sluit Duitsland in Augustus 1939 een niet-aanvals-verdrag met Moskou, waarbij beide schorpioenen Polen verdeelden. Beiden hadden het in hun achterhoofd, hun bondgenoot aan te vallen, waarbij Hitler echter als eerste toesloeg. Moskou heeft sindsdien de verdrukte onschuld gespeeld: Duitsland was de agressor.

 

 

Veel militaire operaties hadden een bijzondere naam. Zo zijn daar bekend van Duitse zijde:

 

Fall weiss - overval op Polen: 1 september 1939

Fall gelb - overval op Holland: 10 mei 1940

Fall rot - overval op Frankrijk: juni 1940

Operation Seeloewe - invasie van Engeland: nooit gelukt

Operation Sonnenblume - overval op Noord Afrika: februari 1941

Operation Barbarossa - overval op Rusland: 22 juni 1941

 

 

Aan geallieerde zijde had men:

 

Operation Crusader - nov / dec 1941: veldslag: Noord Afrika

Operation Torch - invasie NW Afrika: 1942

Operation Mincemeat - misleiding invasie Sicilië: april 1943

Operation Chastise - Moehne: mei 1943

Operation Overlord - invasie Frankrijk: 6 Juni 1944

Operation Market Garden - Oost Nederland: september 1944

Operation Husky - invasie Sicilië

 

 

Al gauw bleek dus, dat de toestand in Europa hopeloos geworden was. Veel landen onder de Moffenhiel, zoals Engeland, werden genadeloos gebombardeerd. Toen had Duitsland de brutaliteit / stompzinnigheid om aan Amerika de oorlog te verklaren. Dit bracht Amerika in beweging. Ongelooflijk grote hoeveelheden aan materiaal werden daar geproduceerd en om dit alles naar Europa te krijgen werd een scheepsbouwprogramma opgezet, uniek in de wereld. Op 17 scheepswerven werden maar liefst 2710 vrachtschepen geproduceerd, “Liberty” schepen genoemd. 145 meter lang, 19 meter breed, wat lichte bewapening aan boord. Het eerste schip kostte 244 dagen, de laatste exemplaren konden in 42 dagen gebouwd worden, dank zij geprefabriceerde delen elders in het land. Voor het eerst werd toen in de scheepsbouw niet meer eindeloos geklonken, maar alle delen werden elektrisch gelast, hetgeen een enorme tijdsbesparing opleverde. Echter, door constructiefouten had men aanvankelijk te kampen met onverwachte scheuren, wat in één geval zelfs tot een gehele breuk van een schip leidde. Het idee was: sneller bouwen dan de vijand kan vernietigen. In drie ploegen, ook op zondag werd gewerkt, ook vrouwen speelden hierin een grote en beslissende rol. Van deze enorme vloot overleefden 50 schepen hun eerste reis niet: ze werden door de Duitse onderzeeërs tot zinken gebracht. In totaal werden 196 schepen vernietigd. Evenwel, de indrukwekkende vloot leverde een niet te eindigen stroom aan goederen en aan wapens aan Europa en zelfs aan Rusland.

 

 

 

liberty schip wiki

 

Liberty schip

 

 

Om een idee te krijgen van de omvang van deze Amerikaanse hulp: De japanners leefden van een handvol rijst met wat zoute vis, de Amerikaanse soldaat  had voor één jaar frontdienst het ongelooflijke gewicht aan 15 ton materiaal nodig. De waanzin ten top gevoerd. Dit was inclusief Coca Cola, kauwgom en ijsco’s en nylonkousen voor de liefjes overzee. Jazeker. Voor de beroemde landingen op de kusten van Normandië, werden maar liefst 200 van deze schepen ingezet. Enkelen werden na het lossen tot zinken gebracht, om beschutting voor andere schepen te geven.

 

De Russen konden hun strijd tegen de Duitsers voeren en volhouden dank zij overweldigende hulp van Amerika, die eindeloze hoeveelheden wapens via de Atlantische zeeroute naar deze ‘bondgenoten’ stuurde. Ik weet zeker, dat de Russische beer nooit iets betaald heeft en dat het hem geen moer kon schelen, dat de Amerikanen deze hulp gegeven hebben ten koste van enorme verliezen aan mensen en materiaal. De gevreesde Duitse U-Boote hebben angstwekkend veel schepen naar de kelder geholpen. Ik zou wel eens een blik willen werpen op de bodem van de Atlantische Oceaan, waar deze eindeloze konvooien gevaren hebben. Op een gegeven ogenblik stuurde Amerika 200.000 ton aan materiaal naar Rusland. De Duitse onderzeeërs torpedeerden 130.000 ton! Het heeft de Russen zeker enorm dwars gezeten, dat het hun niet gelukt is geheel Europa in hun klauwen te krijgen.  De poging om in de dertiger jaren via Spanje vaste voet in West-Europa te krijgen, is deerlijk mislukt dank zij de hulp van Nazi-Duitsland, dat wilde bewijzen, dat zij Europa wilde redden van de ondergang van het communisme. Velen zijn daarin getrapt en hebben hun ogen gesloten voor het feit, dat de Nazi’s even gemeen, zo niet nóg duivelser waren dan de Russen.

 

Het Duitsland-na-de-oorlog werd in vier zones verdeeld, Amerikaans, Engels, Frans en Russisch. De Hoofdstad Berlijn viel helaas in de Russische zone en werd daarom ook in vier zones verdeeld.

 

 

 

duitsland 4 zones

 

Duitsland vier zones

 

 

 

berlijn 4 zones

 

Berlijn vier zones

 

 

Gedurende een groot deel van de naoorlogse periode hebben we de tijd van de ‘koude oorlog’ beleefd en al gauw begon Moskou een gerichte hetze tegen vijand nummer een: de USA, culminerend in een uiterst brutale streek: Berlijn volkomen te isoleren. De positie van Berlijn was niet te benijden. Deze stad met 2,5 miljoen inwoners lag in het door de Russen bezette Oost Duitsland, maar werd bestuurd door de vier bezettingsmogendheden: Amerika, Engeland, Frankrijk en Rusland. Er was een verbindingsweg en een spoorlijn naar het Westen. Bovendien was de stad afhankelijk van de Russen voor water en elektriciteit.

 

 

 

russische tank

 

Een Russische tank

 

 

De Russen wilden het liefst deze stad geheel onder controle hebben en begonnen al gauw met pesterijen. Stroom afsnijden, korte versperringen van de toegangswegen en van de spoorweg naar het westen. Tot op 24 juni 1948 in West-Duitsland een nieuwe munteenheid ingevoerd werd. De Russen wilden deze eenheid ook in hun deel ingevoerd hebben, maar kregen hun zin niet. Toen werd de stad in een ijzeren greep volkomen geïsoleerd. Geen verkeer meer mogelijk, geen gas, water en elektriciteit meer, geen aanvoer van wat dan ook. Alles geblokkeerd. De geallieerden hebben toen gedurende bijna een jaar een bovenmenselijke prestatie geleverd, door de stad 24 uur per dag aan te vliegen om de meest onmogelijke zaken te leveren, van steenkolen - jazeker, per vliegtuig aangeleverd, tot voedingsmiddelen en medicamenten.

 

 

 

BerlinAirlift4

 

Vliegtuig boven Berlijn

(Berlin Airlift)

 

 

Deze actie is de geschiedenis ingegaan onder de naam “Berlin Airlift.” Toen dit circus eenmaal goed liep, startte of landde er iedere drie minuten een vliegtuig. Niet minder dan 270.000 vluchten werden gemaakt. Niet mag vergeten worden dat in die periode de vluchtleiding nog zeer primitief was. Het is een wonder dat er slechts een paar ongelukken plaats hebben gevonden. Deze prestatie was werkelijk eenmalig. Men kan gevoeglijk zeggen, dat Moskou een dodelijke haat koesterde tegen alles wat het ‘Westen’ betrof, maar vooral ten opzichte van vijand nummer een: altijd genoemd: de kapitalistische, imperialistische USA. En de westerse persen gebruikten maar al te vaak dezelfde brallende kreten. Tientallen jaren is geprobeerd het Westen te ondermijnen via leugencampagnes, omkoperijen en moorden - internationaal.

 

 

 

gestapo vlag

 

Gestapo embleem

 

 

 

KGB embleem

 

KGB embleem

 

 

De Moffen hadden in de GESTAPO hun terreurorganisatie, werkzaam in Duitsland en de bezette gebieden. Moskou had in de KGB haar internationale terreurorganisatie. Een onthutsend boek is enkele jaren geleden gepubliceerd, over gegevens verstrekt door Vasili Mitrokhin, ex-KGB officier, die gelukkig nog niet totaal vergiftigd was in het atheïstische communistisch Rusland.

 

 

Vasili_Mitrokhin

 

Vasili Mitrokhin

 

 

Hij waagde het wat kritiek te uiten. In Stalin’s tijd zou hem dat de kop gekost hebben, na eerst op afschuwelijke wijze gefolterd te zijn. Thans werd hij gedegradeerd en moest als straf in het archief gaan werken. Het was daar dat hij ontdekte wat voor walgelijke streken ‘zijn’ organisatie, de KGB, uitgehaald had. Twaalf jaar lang heeft hij toen duizenden akten gekopieerd en na het vallen van de beruchte muur der schande heeft hij kans gezien dit bezwarend materiaal naar buiten te brengen. Via Engeland is het tenslotte in Amerika gekomen en daar werd het door Christopher Andrew bewerkt tot twee indrukwekkende boeken: één deel beschrijft hoe de hele westerse wereld geïnfiltreerd was door spionnen en verraders. Deel twee behandelt de toestand in de derde wereldlanden. IJzingwekkend. We hebben al die jaren op een vulkaan geleefd, omdat onze defensie min of meer uitgehold was door verraders in eigen kring.

 

Helaas is het de Russen gelukt, ook een atoombom te maken, dank zij een ongelooflijk onnozele Engelse vrouw, die 40 jaar lang alles verraden heeft, wat men in Engeland ontdekt had op het gebied van kernenergie. En toen begon de krankzinnige wapenwedloop: aan beide zijden steeds meer kernwapens. Men had tenslotte de hele wereld kunnen vernietigen. En toen begon een geniepig spel: Het woord VREDE begon overal op te duiken en onbegrijpelijkerwijze trapten velen in de westerse landen hierin: Geen atoomwapens. Tegelijkertijd zette Moskou zijn productie op hoge toeren verder, zodat tenslotte bijna vierhonderd supersonische atoomwapens op West-Europese steden gericht stonden.

 

De Amerikanen hadden toen een ander soort uitgevonden: kruisraket genaamd. Vliegsnelheid ‘maar’ 800 km/h, maar zorgvuldig geprogrammeerd. Deze zouden in de West-Europese landen geplaatst kunnen worden. Maar hoe ongelooflijk het mag klinken: overal in de westerse landen klonk een gehuil van verontwaardiging tegen deze wapens. Wat in het Oosten al klaarstond, werd zorgvuldig doodgezwegen. De rotte Nederlandse pers deed vrolijk mee. En vooral mogen we niet vergeten het overkoepelend orgaan van priesters/religieuzen, het KNR, dat via een pagina grote advertentie de aanhankelijkheid van de Nederlandse religieuzen aan de vredesbeweging duidelijk maakte. Overigens was slechts 20% zo stompzinnig hieraan mee te doen. Blijkbaar had men nog steeds niets geleerd van de nabije geschiedenis. In de dertiger jaren huilden de socialisten ook al. Het was de tijd van het “gebroken geweertje.” Geen geld voor defensie. Toen het in 1939 duidelijk werd, dat er oorlog dreigde, pas toen wilde men nog iets aan de landsverdediging doen. Maar toen was het te laat.

 

 

 

image094

 

Vliegbasis Woensdrecht

 

 

In Woensdrecht werd de luchtmachtbasis omgebouwd en aangepast om 48 kruisraketten te kunnen plaatsen. Enorme protesten werden opgezet. Een paar landsverraderlijke advocaten in Amsterdam wilden de Regering een proces aandoen vanwege deze plaatsing. Daartoe hadden ze geld nodig. Landelijk werd een actie gestart, waarbij men op een antwoordnummer zijn bijdrage kon sturen. Ik zat toen in een clubje die dit gehele verraderlijke gedoe beu was en we besloten op legale weg deze verraders geld uit de handen te slaan. Maar hoe? Tenslotte daagde er een verrassende oplossing: het systeem van antwoordnummer. Deze lieden moesten een overweldigend aantal poststukken op dit nummer krijgen, zodat er flink gedokt moest worden. Er werden toen maar liefst 60.000 kaarten vervaardigd en deze lieverdjes kregen zo op zekere dag 120 kg post binnen. Er werden twintig verschillende uitvoeringen vervaardigd. Schadepost: 40.000 gulden. De verraders zaten echter tot in de hoogste kringen: de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft dit bedrag toen kwijtgescholden. Er was echter een voorwaarde aan verbonden: een volgende keer zouden ze wél moeten betalen.

 

De toenmalige bisschop van Breda, Huub Ernst speelde ook in dit orkest mee, tot volle tevredenheid van Moskou, die op zekere dag in de Nederlandse radio uitzending wist te verkondigen “dat de Rooms Katholieke kerk in Nederland ook achter de vredesbeweging stond.” Dit was dus een pertinente leugen. Deze op hol geslagen bisschop liep het vuur uit zijn sloffen. Een tekenaar heeft toen een cartoon vervaardigd van deze landsverraderlijke bisschop als drager van de Leninorde.

 

Het jaar daarna hebben deze verraders toen een Volkspetitionnement opgezet. Een antwoordnummer kon niet meer gebruikt worden. Men heeft zich in allerlei bochten gewrongen om die kaarten binnen te krijgen. Het streefgetal van 5 miljoen is niet gehaald en officieel had de toenmalige leider van deze kermis Mient Jan Faber voor de TV verkondigd, dat wanneer men dit aantal niet binnenkrijgt, de actie mislukt is. Ze kregen maar 3,5 miljoen binnen, nog indrukwekkend, maar actie mislukt. De plaatsing is tenslotte toch niet doorgegaan, omdat het wormstekige Sovjet rijk ineenstortte. Sindsdien zijn er wereldwijd alleen maar’ ‘plaatselijke’ conflicten.

 

 

 

Ga naar:

 

 

Vroeger Deel 1

Vroeger Deel 2

Vroeger Deel 3

Vroeger Deel 4

Vroeger Deel 5

Vroeger Deel 6

Vroeger Deel 7

Vroeger Deel 8

Vroeger Deel 9

Vroeger Deel 10

 

 

 

M. Kuypers.

 

Brazilië – oktober 2012

 

Home

 

 

stats count